MODEL TALENT ACTOR

モデル タレント 俳優

LADY

Misuzu Kimishima

Mikoto

Yusuzu Kita

Shiho Yoshino

Yuu

Riko

Kumiko

Megumi Watabe

Ryouka Matsunaga

Nanase

Mei Watanabe

Yua Matsunaga

MEN

Manato Izumi

Hiroyuki Yamada

Kazuyuki Nakahara

Karu Yakiri

Naoki Ichinose

KID'S

Nino Yuasa



MEMBER

Maiko Okado

Ayano Ishikawa

Makoto Sena

Hiroe Murakami

Saki Minami

Mayu Ishino

Riy Okada

Naoko

Mai Hayashi

Mitsue Nagai

Miori Fujisawa

Ruri Higuchi

Honami Mori